Konfirmanter

Det er tilbud om konfirmantundervisning lokalt i Sædalen menighet. Konfirmantene møtes den første tirsdagen i måneden kl 15-17 til fellesundervisning med middagsservering i Kringlebotn aktivitetshus. I tillegg kan de velge mellom å være med i KRIK (aktivitet og leker i gymsalen) eller ten-gruppe (samlinger i hjemmene med mat, samtale og lek). Det er konfirmantleir om høsten, og i tillegg får konfirmantene tilbud om å være med i menighetens øvrige ungdomsarbeid med blant annet nyttårsleir. Konfirmantene skal delta på fire gudstjenester i løpet av året i tillegg til de som blir satt opp på semesterplanen. Sædalen menighet har en egen ungdomsgruppe på søndagsskolen, og konfirmantene kan velge å være med her som en del av gudstjenesten. På selve konfirmasjonsdagen kan konfirmanten velge om han vil bli konfirmert i Birkeland kirke eller på konfirmasjonsgudstjeneste på Sædalen skole.

Info om neste skoleårs konfirmanttilbud vil bli sendt ut i løpet av mai/juni i vårsemesteret.

Her kan du lese infoskriv til konfirmantene 18/19:

/share/mime/pdf.gif
(konfirmantinvitasjon-2019.pdf, 1MB)