Amund Hosøy

tweens og ungdomsarbeider

ah487@kirken.no

mob: 926 96 837

Ten-klubb fra 8. klasse

I ten-klubben møtes vi hjemme hos noen av lederne til et måltid, lek og moro og samtale om livet og troen. Det er samlinger ca en onsdag i måneden.

Be om å få bli medlem av facebookgruppen "Ten-klubben i Sædalen"