Trosopplæring i Sædalen

Trosopplæringen i Sædalen, kalt "Føtter på fjell", er et tilbud til alle barn fra 0- 18 år. Barn som tilhører Sædalen menighet vil bli invitert til aldersinndelte "Føtter på fjell"- samlinger minst èn gang i året. Alle vil få innbydelse i posten.

Innhold

På samlingene vil vi ha fokus på fellesskap og på å gi de unge kjennskap til kirken, høytidene og den kristne tro og tradisjon. På flere av samlingene vil det bli utdelt materiell (bøker, CDer ol) som barna kan bruke hjemme.

Målet med arbeidet

Målet for trosopplæringen i menigheten er å gi barn og unge i Sædalen hjelp til å leve livet i tro, håp og kjærlighet! Vi ønsker at barn og unge skal være nær i kirkens liv og at kirken skal være nær i barn og unges liv!

Trosopplæringen skal være for alle barn, uavhengig av funksjonsevne. Derfor vil vi gjerne snakke med foreldre til barn med spesielle behov, slik at vi sammen kan legge til rette for et tilpasset opplegg.

Koster det noe å være med?

Trosopplæringen skal være for alle barn, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

De fleste av trosopplæringstiltakene er gratis. Unntakene er babysang som har en kontingent på 300 kroner, leirene som har en egenbetaling og konfirmasjonsåret.

Vi har midler som er satt av til å dekke eller subsidiere leirer og kontingenter for de som måtte ha behov for det