Skolestartgudstjeneste

Skolesekkprosesjon! Foto: Astrid Dalehaug Nordheim

Tidlig på høsten blir alle ferske 1. klassinger invitert til å markere at de har begynt på skolen. På gudstjenesten er det en "skolesekkprosesjon" inn i kirken, barna får en barnebibel hver som de kan putte i sekken og vi ber for skolegangen til 1. klassingene.

Lørdagen i forkant blir barna invitert til å være med på en tur i nærmiljøet der vi løser oppgaver sammen, leker, spiser lunsj og blir litt kjent.