Sansegudstjeneste

Foto: Astrid D. Nordheim

Alle 2-åringer blir invitert til en gudstjeneste som er lagt til rette spesielt for dem. På gudstjenesten får de bruke alle sansene i en "sansevandring" i kirken, og de vil bli tatt med på en egen musikksamling der de får bidra aktivt.