Søndagsskolesamling

Foto: Astrid Dalehaug Norheim

3- åringene blir invitert til en søndagsskolesamling om høsten. Her vil de bli kjent med hva som foregår på søndagsskolen og på gudstjenesten. Alle vil få med seg hjem en billedbok med bibelhistorien de har hatt om på søndagsskolen.