Julespillprosjekt

Foto: Egill Danielsen

I regi av Sædalen barnegospel blir alle 4. og 5. klassinger invitert til å være med på julespillet korene fremfører like oppunder jul. Barna blir med i koret og får gjerne også noen dramaoppgaver. Dette er et prosjekt som går over ca 10 ukentlige samlinger. En del barn velger å fortsette i Barnegospel eller Tweensing etter at julespillet er avsluttet.

Dette prosjektet gjennomføres i oddetallsår.