Sigrid Trætteberg Fahlvik

kontaktperson, søndagsskolen

st879@kirken.no

988 18 687

Amund Nyhammer Hosøy

søndagsskolelærer

Sigrun Lindaas Norhagen

søndagsskolelærer

Mia Alida Sørebø

søndagsskolelærer

Bjarte Karlsen

søndagsskolelærer

Elin Hovda

søndagsskolelærer

Pål Ove Vadset

søndagsskolelærer

SØNDAGSSKOLE

Hver søndag (når det ikke er familiegudstjeneste) er det søndagsskole i Sædalen menighet. Søndagsskolen er delt i fire grupper:

  • 3-5 år "Gullfiskene" (Musikkrom)
  • 1.-7. klasse (Sosialt rom/kjøkken nede)
  • 1.-7. klasse (Gymsal)
  • Fra 8. klasse (Styrkerom/Garderobe nede)

For de aller minste barna er det en lekekrok bakerst i kirken.

Søndagsskolesang

Når dere kommer til kirken setter barna seg sammen med de voksne i benkene. Barna er med på gudstjenesten helt til vi har sunget søndagsskolesangen sammen. Da fordeles barna i ulike rom og fortsetter søndagsskolesamlingen der. Søndagsskoleopplegget avsluttes før nattverden slik at de barna som vil være på dette har anledning til det.

Bibelfortelling, sang, aktiviteter og lek

På søndagsskolen lærer barna bibelhistorier fortalt på forskjellige måter (drama, film, fortelling). Vi synger sanger og ber , leker sammen og gjennomfører ulike formingsaktiviteter. 1.-7. klassinger kan velge mellom to ulike grupper. Den ene gruppen har aktiviteter i gymsalen, mens den andre gruppen har formingsaktiviteter/ oppgaver ol

Det er en egen ungdomsgruppe fra ungdomsskolealder som har samtaler om dagens tema.

For at søndagsskolen skal motta økonomisk støtte er vi avhengig av at de barna som er regelmessig med registrerer seg med navn, adresse og fødselsdato samt betaler en medlemsavgift på 50 kr i januar hvert år. Betalingsinfo sendes ut.