Kirkebygg

Sædalen menighet er foreløpig uten eget kirkebygg, men vi får velvilligst benytte den nye Sædalen skole.

I følge Bergen Kirkelige Fellesråd sine planer skal det neste kirkebygget i Bergen komme i Sædalen. Bergen kommune har også understreket behovet for kirkebygg i Sædalen.

Hverdagskirke

En kirke i Sædalen skal være en allsidig «hverdagskirke» for menighet og nærmiljø og samtidig ivareta behovet for verdighet og høytid.

Det skal være et møtested for alle generasjoner, men det er et særlig behov for lokaler til ungdomsarbeid.

Det vil være store ungdomskull de kommende årene og da trenger vi gode møtesteder og fellesskap for ungdommer.

Avklaring kirketomt

Det neste steget nå er å få på plass en kirketomt. Etter samtaler med nærmiljøgruppen i Sædalen (menighet, velforening, idrett, FAU) startet kommunen i 2012 opp arbeidet med en områderegulering for Indre Sædal.

For nærmiljøgruppen var det viktig å få regulert areal til idrett, kultur og kirke.

Underveis i arbeidet med reguleringsplanen har menigheten vært med på flere møter med kommunen, både sammen med nærmiljøgruppen og med Bergen Kirkelige Fellesråd.

Flere mulig alternativ har vært løftet frem, og ulike plasseringer er under utredning.

Byrådsvedtak

Det er bevilget 40 millioner til kirkebygg i Sædalen.