Styret i Sædalen menighet

Sædalen menighet har et eget styre som blir utnevnt på menighetens årsmøte.

Styret består av Egill Johan Danielsen, Ingunn Hilde Fedøy Bjørsvik, Vegard Løvby Solhaug, Ingvill Meling Arnesen, Trygve Eiken, Jens Ivar Jørdre, Sigrid Trætteberg Fahlvik (menighetspedagog) og Leidulf Øy (prest).

Kom gjerne med innspill til styret!